Flyvesikkerhed

Uddrag fra flyveplads håndbogen for EKVB:  flysik1.1

Flyvesikkerhedsstyringssystem

 1. Flyve Sikkerhedspolitik og -mål
  1. Flyveplads Ledelsen på Viborg Flyveplads vil til stadighed give flyvesikkerheden højeste prioritet.
  2. Flyvepladsledelsen på Viborg Flyveplads har det principielle flyvesikkerheds-
   mæssige mål, at minimere risikoen for flyvehavarier, lufttrafikhændelser samt flyvesikkerhedsmæssige begivenheder.
 2. Strategi og planlægning til forbedring af flyvesikkerheden
  1. Alle personer med deres virke på Viborg Flyveplads skal være vidende om og arbejde for et højt flyvesikkerhedsniveau

Flyvepladsreglement / lokale bestemmelser

 1. Åbningstider:
  1. jfr. VFG Danmark.
 2. Landingsrunder:
  1. Foretages normalt venstrehånds. Forud for landing på EKVB etableres radiokontakt med flyvepladslederen på 123,500 MHz med henblik på landingsinformation. Fly uden radio overflyver pladsen i 1500 fod med henblik på anden trafik og bane i brug.
  2. Landingsrunde meldes på 123.500 MHz som minimum på medvindsbenet, men gentages gerne på base og finale af hensyn til flyvesikkerheden.
  3. Ankomst med lang finale til EKVB er ikke tilladt.
  4. Landing hen over motorfly eller svævefly, der er ved at gøre klar til start, er ikke tilladt.
 3. Til start og landing må kun benyttes de i VFG godkendte baner: Bane 11/29 og Bane 17/35.
  Til taxi anvendes normalt nordlige og østlige sikkerhedszone.
 4. Svæveflyvning:
  1. Manøvreområde for svævefly ligger normalt til højre for bane i brug. Landingsrunder for svævefly skal normalt foregå HØJRE om. Hvis vejrforhold betyder, at faldskærmsspringerne må droppe i svæveflyvernes manøvreområde, gennemfører svæveflyverne efter aftale med faldskærmsspringerne en venstrehåndsanflyvning. Denne ændring meddeles ankommende motorfly som landingsinformation.
  2. Landingsrunde meldes som minimum på medvindsbenet på 123.500 MHz, men gentages gerne på base og finale af hensyn til flyvesikkerheden.
  3. Svævefly lander i forbindelse med bane 29/11 i den sydlige sikkerhedszone og i forbindelse med bane 17/35 i den vestlige sikkerhedszone. Hvis landing ikke er mulig i sikkerhedszonerne, landes på hovedbanen. Fjernelse af svævefly på hovedbanen sker hurtigst muligt af hensyn til andre fly i landingsrunden.
  4. Svævefly på slutglid til EKVB efter endt strækflyvning afslutter slutglidet 3 km fra flyvepladsen og overgår til normal landingsrunde af hensyn til andre fly og springere ved pladsen.
 5. Faldskærmsspring:
  1. Faldskærmsudspring kan finde sted. Dropzone aftales/koordineres med pladsens øvrige brugere.
 6. Flyvning med Ultralette fly skal foregå som for motorfly.
 7. Åbning af pladsen uden for normal tjenestetid.
  1. Såfremt pladsen ønskes åbnet for beflyvning uden for normal tjenestetid, rettes henvendelse herom til havnekontoret, senest 1 time før pladsens lukketid. (PPR)

Skriv et svar