Generalforsamling for FU/EKVB

31/3 2014 kl. 19.00
Så nærmer tiden sig for Generalforsamling på EKVB. Vi afholder i år Generalforsamlingen i Svæveflyvernes klubhus. Alle medlemmer af vore tre klubber er velkomne, dog er kun FU samt to repræsentanter fra hver klub stemmeberettigede. Tilmelding til FU på mail steffen@skydive.dk senest 24/3 2014.

Mvh. FU