Viborg Flyveplads

(Viborg Airfield) (ICAO: EKVB) er en flyveplads beliggende 4 km fra Viborg centrum.

Flyvepladsen blev etableret i 1964 og officielt indviet den 9. maj 1965. Viborg Kommune købte arealet og overdrog det til Viborg Flyveklub, med den betingelse at klubben skulle opfører en flyveplads inden 5 år. Dog skulle der kun gå et års tid for banerne var klar til indvielse. Hele entreprenørarbejdet blev gjort med hjælp fra Jyske Ingeniørregiment i Randers. Soldaterne brugte projektet som en øvelse.

“Dette er den smukkest beliggende flyveplads, jeg endnu har set i Danmark.” (Inspektøren fra Luftfartstilsynet under prøveflyvninger og godkendelse af banerne i 1964.

Fællesforeningen Viborg Flyveplads, som er koncessionsindehaver, har ansvaret for den daglige ledelse og drift af flyvepladsen, overholdelse af foreskrifter efter bl.a. luftfarts-myndigheder samt eventuelle øvrige aktiviteter på arealerne. Viborg Kommune ejer arealerne.

Fællesforeningen består af flyvepladsens brugere:
– Viborg Flyveklub
– Viborg Svæveflyveklub
– Midtjysk Faldskærmsklub

EKVB kort

EKVB